BB Entreprenør AS arbeider med rehabilitering, oppussing og tilleggsisolering av fasade, tak og grunnarbeid

Vær og vind, slitasje, endrede krav til bruk og komfort, gjør at man vil rehabilitere eller ombygge.

BB Entreprenør AS utfører alle typer rehabilitering, opppussing, tilleggsisolering, asbestsanering, betongarbeid og ombygning av balkonger, fasader og tak og utfører utenomhus arbeider.

BB Entreprenør AS utfører rehabilitering av eksisterende balkonger og gjenoppbygging med innglassing og tilleggsisolering av fasader eller installasjon av innglassing og klimaskjerm.

BB Entreprenør AS utfører rehabilitering og tilleggsisolering av fasader med vinduesutskifting, opppussing av trekledningfasader, murfasader, pussfasader, teglfasader og Stenifasader.

BB Entreprenør AS utfører rehabilitering av alle tak og utvider hus med flate tak til nytt tak, fullisolerte ny etasje med loft eller bolig.

BB Entreprenør AS gjør utenomhus arbeider med grunnarbeider, graving, drenering, fundamentering, asfaltering, parkeringsplasser og veianlegg.