BB Entreprenør AS er en anerkjent entreprenør i byggebransjen

BB Entreprenør AS er en entreprenør med de nødvendige sentrale godkjenninger og utføre div. påbygging- og rehabiliteringsprosjekter.

I nært samarbeid med krevende kunder, arkitekter og rådgivende ingeniører har BB Entreprenør AS utviklet erfaring og høy kompetanse på sitt felt. Ved siden av en selvpålagt krav til faglig kompetanse, har vi høye krav til våre underleverandører for å sikre god leveringssikkerhet og høy kvalitet.